Yüz Felci Nedir-Sebepleri-Tedavisi

Yüz Felci Nedir-Sebepleri-Tedavisi, Burun Estetiği İstanbul

Yüz felci nedir?

Yüz felci ani başlangıçlı, yüzün bir yarımındaki tüm kas gruplarında hareketi bozan, yüzde seğirme, güçsüzlük veya hareketsizlik ile seyreden bir hastalıktır.

Her yıl 100 bin kişinin 20-30 tanesinde görülür.  En sıklıkla 15-45 yaşlar arasında ortaya çıkar; 15 yaşın altında ve 60 yaşın üzerinde nadir görülür.

Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 14.000 yeni Bell Paralizisi olgusunun ortaya çıktığı ve bunların 2.000 tanesinde kalıcı bozukluklar olduğu istatistiksel öngörülebilir.

Yüz Felcinin Sebepleri

Geçmiş yıllarda yüz felcinin soğuğa maruz kalma sonrasında ortaya çıkan bir hastalık olduğuna inanılıyorken son yıllarda bazı virüs gurubu mikropların da yüz felcine neden olduğu belirlenmiştir. Bu nedenlerle yüz sinirinin kemik içindeki bölümünün şişmesi sonucu bu dar kemik kanalda sinir basınç altında kalmakta ve bu durum sinirin ileti görevini yapmasını engellemektedir.

Yüz Felcinin Oluşumu

Sıklıkla gözde yaşarma, kulak çevresi ağrı,  tat bozukluğu ile başlar. Ne zaman başladığı ve ilerleme olup olmadığı önemlidir. İlerlemeye devam eden bir felç varsa başka bir neden araştırılmalı, tükürük bezi tümörleri ve kulak kemiği tümörleri akla getirilmelidir. Ailede benzer hastalık varlığı araştırılmalıdır. Genetik yatkınlık olabilir.

Tüm hastalarda önceden geçirilmiş yüz felci, kafa travması, şeker hastalığı diğer önemli hastalıkların varlığı sorulmalıdır. İşitme kaybı, akıntı, çınlama ve baş dönmesi özellikle araştırılmalı; tat duyusu, işitme durumu ve gözyaşı salgısı değişiklikleri de sorgulanmalıdır.

Yüz Felcinde Muayene ve Testler

Tüm olgularda rutin KBB muayenesi ve Nörolojik muayene yapılmalı;  özellikle felcin beyinden mi yoksa sinirin kulak içinden geçen bölümünden mi kaynaklandığı ortaya konmalıdır.

Yüz felcinde en çok uygulanan testler:

İşitme-denge testleri: Sinire zarar veren nedenin işitme sinirini, denge sinirini ve iç kulağı etkileyip etkilemediğini ortaya koymak için tüm olgularda işitme, kulak basıncı ve refleks ölçümleri, gerekli görüldüğünde BERA, baş dönmesi de olanlarda denge testleri istenebilir.

Kan tetkikleri: Hipertansiyon, diabet ve tiroid hastalıkları gibi kronik hastalıklar açısından incelenmelidir.

Gözyaşı ve tükürük salgı testleri: Sinir felcinin gözyaşı ve tükürük üzerine olan etkisinin ve dolayısıyla sinirde harabiyet bölgesinin belirlenmesine yardımcı olur.

Radyolojik görüntüleme: BT (bilgisayarlı tomografi) veya MRI (manyetik rezonans görüntüleme) yüz sinir alanında enfeksiyon, tümör, kemik kırığı veya diğer anormalliklerin olup olmadığını ortaya koyar.

Elektriksel test-EMG: Sinirdeki zedelenme miktarını ortaya koymak için yüz sinirine uygulanan testlerdir. Bu test belirli aralıklarla tekrarlanarak hastalığın ilerleyici olup olmadığı da görülebilir.

Kuşku uyandıran ilerleyici felçlerde, başlangıçtan sonra 1 ay geçmesine rağmen düzelme olmayanlarda, başka beyin ve kulak şikâyetleri de bulunanlarda ve tekrarlayan yüz felçlerinde daha ayrıntılı incelemeler yapılmalıdır.