Saman Nezlesi Alerjik Rinit

Saman Nezlesi Alerjik Rinit, Burun Estetiği İstanbul

Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)

Alerjik Rinit burun içi cildinin (mukozasının) alerjik iltihabıdır. Halk arasında saman nezlesi olarak bilinir. Hayatı tehdit edici özelliği olmayan bu hastalık, hastanın yaşam kalitesini bozar. Önemli derecede iş ve okul günü kaybına neden olur. Özellikle alerjik olan anne ve/veya babaların çocuklarında görülme sıklığı daha fazla olan bu hastalık; endüstriyel gelişmiş ülkelerde, çevre kirliliği gibi faktörlerin artmasıyla giderek artmaktadır. Son 20 yılda alerjik rinitli çocuk sayısının iki katına çıktığı bildirilmiştir. Hastalığın başlama yaşı genellikle küçük yaşlarda olmakla birlikte, ileri yaşlarda da başlayabilir. Hastalık genellikle Alerjik konjonktivite (göz nezlesi), alerjik sinüzit veya astımla gibi hastalıklarla %20 -10 birliktelik gösterir. Bu hastalıkta özellikle hastalar belirli bir alerjen ya da alerjenlerle karşılaştığı zaman şikâyetler ortaya çıkar. Hastanın şikâyetlerinin ortaya çıkabilmesi için hastanın en azından sorumlu alerjenle daha önceden bir kez karşılaşmış ve ona duyarlı hale gelmiş olması gereklidir.

Alerjik rinit genel anlamda 3 tiptir:

 • Yıl boyu süren alerjik rinit,
 • Mevsimsel alerjik rinit,
 • Yıl boyu süren ancak, mevsimsel artışlar gösteren alerjik rinit

Alerjik rinit tanısı nasıl konulur?

Saman nezlesinin tanısında hastadan alınan hikâye çok önemlidir. Hastalar burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, kaşıntı, geniz akıntısı, boğazda gıcık, kronik öksürük, orta kulakta basınç problemleri gibi şikâyetler tarif ederler. Bu şikâyetlerin ne kadar sürdüğü, gün içindeki devamlılığı, ne zamanlarda arttığı, mevsimsel mi, yoksa yıl boyu mu olduğu, şiddeti önemlidir. Alerjik kişilerde alerjik olmayan kişilere göre daha çok sinüzit, burunda et büyümesi (konka hipertrofisi veya polip), astım ve cilt reaksiyonları görülmektedir. Alerjik rinitli hastaların muayenesinde burun akıntısı, burun içinde soluk renk, saydam salgı artışı, ödem (şişlik), et büyümesi görülebilir. Burun etleri ileri derecede şiş ve menekşe rengi görünüm almıştır. Fizik muayene ve hikâyesiyle tanısı konulan hastanın; neye karşı alerjisi olduğuna dair detaylı bir şekilde sorgulanmalı, deri testleri, kan testleri ile tanı desteklenmeli ve sorumlu alerjen tespit edilip tedavisi planlanmalıdır.

Teşhis için uygulanan testler:

Deri Testleri

 • Prick Testi ( Alerjik deri testi), kola ya da sırta alerjen maddelerin damlatılması ve cildin hafifçe çizilerek hassas hale getirilmesi şeklinde uygulanır.
 • İntradermal Test, cilt içine veya altına alerjik maddeler küçük miktarda enjekte edilerek uygulanır yan etki ihtimali daha yüksektir.

Kan Testleri

 • Eozinofillerin ve alerjenlere karşı oluşan sipesifk IgE dediğimiz özel maddelerin kanda tek tek ya da gruplar halinde belirlenmesidir.
 • Eozinofil Sayısı, Eozinofil Katyonik Protein (Ecp)
 • Total Ige, Alerjen Spesifik Ige, Alerjen Spesifik Ige gıda ve solunum panelleri

Uyarı Testleri

Nazal Provokasyon Testi, alerjik solunum yolu hastalıklarının tanısında çok altın standart olarak değerlendirilmektedir.

Muayene sonrasında alerjiden şüphelenildiğinde en sık uygulanan tetkik deri testleridir. Deri testleriyle hangi maddeye ne kadar alerji olduğu öğrenilebilir. Ancak bu testlerin negatif çıkması hastada alerji olmadığını göstermez. Deri testlerinde çalışılmayan bir alerjene reaksiyon olma ihtimali veya bir alerjenin ciltten girdiğinde alerji yapmayıp solunumla girdiğinde alerji yapıyor olma ihtimalleri vardır.

Alerjik rinit tedavisi nasıl yapılır?

 • Alerjenden korunma
 • İlaç Tedavisi
 • İmmünoterapi (Aşı Tedavisi)