Kulak Zarı (Miringoplasti) ve Orta Kulak (Timpanoplasti) Ameliyatı

Kulak Zarı (Miringoplasti) ve Orta Kulak (Timpanoplasti) Ameliyatı , Burun Estetiği İstanbul

Kulak Zarı (Miringoplasti) ve Orta Kulak (Timpanoplasti) Ameliyatları

Çoğu akut orta kulak iltihabı kendi kendine iyileşir, ancak iyileşmeyen kronikleşen orta kulak iltihaplarında uygulanacak cerrahinin esas amacı, iltihabı kontrol altına almak ve geliştirebileceği zararlı etkilerini önlemek ve işitmede de düzelme sağlamaktır. Son zamanlarda işitmenin de yeniden kazanılması için yöntemler daha da geliştirilmiştir.

Kulak Zarı Ameliyatı (Miringoplasti)

Bu operasyon kulak zarı delik olan ancak orta kulak kemikçiklerinde bir hasar olmadığı ve iltihabın kurumuş olduğu kişilerde yapılabilir. Orta kulak iltihapları sonunda kulak zarında düzelmeyen delik kalmış olanlarda kulak zarını yamamak veya yeniden yapmak için "kulak kanalının derisi, kulak üzerindeki kası kaplayan zar, kıkırdak" gibi birçok doku kullanılabilmektedir.

Operasyon, önden dış kulak yolundan veya kulak kepçesinin arkasından yapılır. Yukarıda belirtilen dokular, kulak zarı oluşturmak veya yama yapmak için kullanılır. Kulak zarı tamiri orta kulağı korur ve bazen işitmenin de düzelmesini bir ölçüde sağlar. Kişi, 5-7 gün içerisinde işine dönebilir. Tam iyileşme, yaklaşık 3-6 hafta içerisinde olur ve işitmeye etki de ancak tam iyileşme sonrası belli olur.

 Orta Kulak Ameliyatı (Timpanoplasti)

Orta kulak iltihabı, kulak zarıyla beraber orta kulak kemikçiklerinde de hasar meydana getirebilir. Timpanoplasti, hem kulak zarının hem de bu kemikçik zincirinin tamirine verilen isimdir. Bu operasyon, kulak zarının onarılmasını ve çoğu zaman işitmenin de daha iyi olmasını sağlar.

Operasyon, kulak zarı onarımındaki gibi kulak kepçesi arkasından veya önden dış kulak yolundan yapılabilir. Orta kulak kemikçik zinciri, kemikçiklere yeniden şekil verilerek veya diğer dokularla onarılır, aynı zamanda zar tamiri de yapılır.

Bazı kişilerde, kemikçik zinciri ve zarı aynı anda tamir etmek mümkün olmaz. Bu durumda önce kulak zarı onarılır, 3-5 ay veya daha uzun bir süre sonra da kemikçik tamiri yapılabilir. Buna “aşamalı operasyon” adı verilir.

Operasyon, genel anestezi altında gerçekleştirilir. Kişi, operasyondan sonra 7-10 gün içerisinde işine dönebilir. İyileşme, yaklaşık altı haftada olur. İşitmedeki iyileşme birkaç aydan sonra daha iyi hissedilir.