Kulak Çınlaması ve Uğultusu (Tinnitus) Nedir

Kulak Çınlaması ve Uğultusu (Tinnitus) Nedir, Burun Estetiği İstanbul

Kulak çınlaması ve uğultusu (Tinnitus) nedir?

Tıpta Tinnitus adı verilen çınlama/uğultu, dışarıdan sesli bir uyaran olmadığı halde bir ses varmış gibi kulakta ya da kafa içinde ses algılanmasıdır.

Çok eski çağlardan beri var olan ve insanları rahatsız eden kulak çınlamalarına ait en eski bilgiler mısır yazıtlarına (M.Ö.1600) dayanır. Hipokrat, M.Ö.400 yıllarında bu konuyla ve tedavisiyle ilgili yazılar yazmıştır. Tinnitus adını latince tinni(e) kelimesinden almaktadır. İngilizce tinnitus, Fransızca akufen, adları verilen kulak çınlaması bir hastalık değil pek çok hastalıkta oluşabilen bir şikâyettir.

Sürekli veya aralıklı olabilir, ton ve şiddet açısından da değişkenlik gösterirler. Bazen uğultu şeklinde, bazen de ıslık gibi çok tiz bir ses tipindedir. Çok hafif olabildiği gibi çok rahatsız edici de olabilir. İşitme kaybıyla birlikte olabilir veya olmayabilir.

Toplumda genel görülme sıklığı %15’tir, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar, 50-80 yaş aralığında görülme sıklığı %30-40’lara kadar yükselir.

Kulak çınlaması (Tinnitus) çeşitleri nelerdir?

Kulak Çınlamaları-Tinnitus iki temel gruba ayrılır:

Subjektif Tinnitus: Sadece hasta tarafından duyulabilen çınlama olup daha yaygındır. Sıklıkla iç kulakta, işitme sinirindeki ve bazen de beyindeki işitme merkezinde var olan bazı hastalıklardan oluşur.

Objektif Tinnitus: Hem hasta hem de başkaları tarafından duyulabilen çınlamadır. Nadir rastlanır. Dışarıdan gelen bir ses olmadığı halde; damar anormallikleri, östaki tüpü açılıp kapanmaları, boyun çene ve damaktaki bazı kas kasılmaları sonucu oluşan sesin duyulmasıdır. Bu tür sesler kulak çevresine yaklaşıldığında veya bir aletle dinlenildiğinde başkaları tarafından da duyulabilir.