İşitme Azlığı Nedir Çeşitleri Nelerdir

İşitme Azlığı Nedir Çeşitleri Nelerdir, Burun Estetiği İstanbul

İşitme Kaybı (Azlığı) ve Çeşitleri

İşitme azlığı çeşitleri nelerdir?

Dış ve orta kulak sesi iletir, iç kulak ise algılar. Dış ve orta kulakta bir rahatsızlık olduğu zaman, iletim tipi işitme kaybı gelişir. İç kulaktaki bir rahatsızlıkta, sinir tipi (sensörinöral) işitme kaybı ortaya çıkar. Hem dış ve orta kulak hem de iç kulaktaki rahatsızlık bir aradaysa karışık tip (mikst) işitme kaybı oluşur.

İletim tipi işitme kaybı: İletim tipi işitme kaybı, dış kulak yolunun kapanması, kulak zarında delik oluşması, orta kulak enfeksiyonları veya orta kulak kemikçiklerinin rahatsızlıklarında oluşabilir. Bu tip bir işitme azlığı genellikle düzeltilebilir niteliktedir. İletim tipi işitme kaybı olan kimse, sanki kulakları dolu veya tıkanıkmış gibi hisseder. Kendi sesi kulağına kuvvetli geldiği için, sıklıkla yavaş tonda konuşur. Genelde kalabalık ortamlarda daha iyi duyar. Patlamış mısır gibi hışırtı çıkartan yiyecekleri yerken, sesler kulağına çok yansır ve konuşmaları anlamak için çiğnemesini durdurma ihtiyacı hissedebilir. İletim tipi işitme kaybı kalıcı değildir, tam sağır olunmaz. Uygun bir operasyon veya işitme cihazı ile her zaman duyması sağlanabilir.

Sinir tipi (sensörinöral) işitme kaybı: Bu tip işitme kaybı, iç kulak dolaşımının bozulması veya sıvı basıncının yükselmesi veya sinir iletimindeki bozukluklardan meydana gelir. En sık görülen sebebi, yaşlanmayla sinir uçlarında olan değişikliklerdir. Bu tip işitme kaybı düzeltilemez, fakat nadiren sağırlığa kadar ilerler. Bazı sinir tipi işitme kayıplı hastalarda işitme azlığı yanında anlama zorluğu da oluşabilir. Hasta, etrafında söylenenleri, sesi duyduğunu fakat anlayamadığını söyleyebilir. Ses şiddetinin artması, sadece kafasının karışmasına yol açar. Konuşmayı duyabilir fakat net algılayamaz. Sessiz ortamlarda daha rahat duyar ama telefonda konuşulanları duymakta zorlanır. Pes sesleri, tiz seslerden daha rahat algılar, bu yüzden bir erkeğin dediklerini, sesi ince bir bayanın dediklerinden daha anlaşılır bulabilir. Zil sesini veya diğer odada çalan telefon sesini duyamayabilir. Telefon ve zil seslerini buna göre ayarlamak gerekir.

Karışık tip (mikst) işitme kaybı: Hem iletim tipi ve hem de sinir tipi işitme azlıklarının beraber olduğu işitme kayıplarıdır.

Tek kulakta işitme kaybı: Tek taraf kulakta oluşan işitme kaybı, sesin geldiği yönün tayin edilmesine engel olur. Rahatsız olan kulak tarafından konuşulduğunda veya akustiğin iyi olmadığı yerlerde duymakta zorlanır.

İşitme azlığının belirlenmesi ve rehabilitasyon: İşitme kaybının sebebini, derecesini anlamak için kişiye, bir kulak burun boğaz hekimi ve bir odyolog tarafından değerlendirilme ve testler yapılmalıdır. Tedavide önleyici tedbirler yanında, ilaç tedavileri ameliyatlar ve işitme cihazları gerekebilir. İletim tipi işitme kayıplarının pek çoğunda düzeltici cerrahi işlemler ve ameliyatlarla işitmede düzelme sağlanabilir. Sinirsel tip işitme kaybında ise işitme cihazları yardımcı olabilir. İşitme kaybı olan her kişinin yeterli rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Rehabilitasyon hizmetleri dudaktan okumayı, işitme ve konuşma eğitimini, işitme cihazı kullanımını ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesini içerir. Ancak rehabilitasyon programı tüm işitme kayıplarında standart değildir, her hastaya ihtiyacı olduğu kadarı yapılır. Bu tür programlar kişinin topluma kazandırılması ve yaşam kalitesinin artmasında tahmin edilenden çok daha fazla yardımcı olabilir.