OP. DR. ÇAĞATAY RUHİ

Estetik, duyusal bilginin bilimi; güzel üstünde düşünme sanatıdır. Estetiğin temel kavramı güzelliktir. Güzellik, çağdan çağa, toplumdan topluma ve insandan insana, hatta insanın yaşına, mesleğine, içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik duruma göre değişen bir değerdir. Felsefede güzellik Platon ile başlamıştır. Ona göre güzel (tokalon), mutlak ve öz olarak idealar özlemindedir, Tanrı katındadır. O güzellik her zaman ve her yerde geçerli olan mutlak güzelliklerdir; zaman ve mekân dışıdır.

Aristoteles’e göre güzellik ahenktir, uyumdur. Bir bütünü meydana getiren unsurlar birbiriyle uyumluysa, o şey güzeldir. Tabi burada simetri, orantı, tam uyum (precision) sınırlılık gibi faktörler geçerlidir. Ve Aristoteles güzelliği âdeta matematik olarak değerlendirir. Th. Vischer, estetiği “güzelin bilimi” olarak almakta ve güzeli de “idenin görünüşe çıkması”, duyular tarafından algılanır hale gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Tanrısal güzelliğin ortaya çıkması olarak açıklayabiliriz.

Güzelliğin objektif ve sübjektif nitelikleri vardır. Sübjektif nitelikler kişiden kişiye, toplumlara ve yüzyıllara göre değişir. Mesela 20-25 yıl önce güzel burun fındık tarzda küçük, kavisli, dudak burun açısı yüksekti. Şu an ise burun estetiğinde her kişi doğal güzellik aramakta. Objektif nitelikleri ise içsel ve dışsal olarak ikiye ayırmak mümkündür.

İçsel nitelikler;
• Güzel bir şey idesine, özüne ve kavramına uygun olan şeydir.
• Güzel eser, temsil ettiği şeyin tipine bir bütün olarak uygun olmalıdır.

Dıssal nitelikler; güzel, çekici, doğal burnun sırrı bu noktada gizlidir.

• Orantı ve simetri:Özellikle güzelliğin matematik olarak belirlenmesi sırasında karşımızaçıkan ilk orantıdır. Güzel, unsurların orantılı olarak birleşmesidir. Orantısız şey güzel olamaz. Eskiden beri sanatçılar ve filozoflar tüm güzellikleri açıklayacak büyülü bir matematik formül aramışlar ve bunun “altın oran” orantısında bulmuşlardır.

• Uyum (harmoni): Bütün güzellikler için, parçaların uyumlu birleşmesi önemlidir. Zaten uyum olmazsa güzellik de kalmaz, bütün de. Bu kavramları iyi anlamak, özümsemek hem burun estetiğini planlayan kişi, hem de doktoru için çok önemlidir. Yapılacak işlemi basit bir ameliyattan çok güzelliğe giden sanatsal bir dokunuş olarak görmek gerekir.

Bu siteyle amacım burun estetiği planlayan hastaların bu süreci sağlıklı sorunsuz geçirmeleri için gerekli bilici kazandırmaktır. Doktor hasta ilişkisinde iletişimin önemini anlatmaya çalışacağım. Burun estetiğinde beklentiler ve yapılabilecekler konusunda ortak paydada buluşulduğunda başarı kaçınılmaz olur.